Broker jest profesjonalnym doradcą reprezentującym interesy klienta

 

Zakres świadczonych usług

 

Kompleksowa obsługa brokerska obejmuje:

 • przygotowanie programu ubezpieczeń z uwzględnieniem specyficznych potrzeb klienta,
 • optymalny wybór firm ubezpieczeniowych,
 • wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków umowy ubezpieczeniowej,
 • badanie poziomu bezpieczeństwa finansowego zawartej umowy,
 • reprezentowanie ubezpieczonych przy likwidacji szkód,
 • pełny monitoring przebiegu ubezpieczenia w celu modyfikacji zakresu ochrony w przypadku zmiany stanu faktycznego w przedmiocie ubezpieczeń.

Można nam zlecić ubezpieczenie:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • wartości pieniężnych w kasie oraz w transporcie na terenie kraju,
 • swojej odpowiedzialności wobec osób trzecich,
 • utraconego zysku wskutek zdarzeń losowych,
 • maszyn od szkód elektrycznych,
 • maszyn od uszkodzeń,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • mienia w transporcie krajowym i zagranicznym,
 • pojazdów mechanicznych, szynowych, wodnych (floty),
 • należności podatkowo-celnych,
 • niewypłacalności kontrahentów krajowych i zagranicznych,
 • należności handlowych,
 • wszystkich ryzyk budowlano-montażowych,
 • swojego produktu od szkód wyrządzonych osobom trzecim,
 • odpowiedzialności cywilnej przewoźników i spedytorów,
 • odpowiedzialności cywilnej zarządu przedsiębiorstwa,
 • mienia w leasingu, kredytów hipotecznych,
 • pracowników i ich rodziny,
 • wszelkich innych ryzyk nietypowych na polskim rynku ubezpieczeniowym w zależności od potrzeb.

Usługi dodatkowe:

 • opiniowanie dotychczas zawartych umów ubezpieczenia,
 • konsulting w zakresie ubezpieczeń,
 • ocena bezpieczeństwa finansowego zawartych umów ubezpieczeniowych,
 • ocena dotychczasowych programów ubezpieczeniowych,
 • opiniowanie umów handlowych pod względem bezpieczeństwa finansowego (pod kątem ubezpieczeń),
 • inne.

Koszt dodatkowych opinii ustalany jest indywidualnie. Do jego elementów zalicza się:

 • koszty ekspertyz,
 • koszty delegacji,
 • koszty raportów,
 • koszty związane z opracowaniem planu wycofania wadliwego produktu z rynku itp.