Broker Service - Broker Service

sekretariat@broker-service.com.pl

flaga Flaga_polska

BROKER.SERVICE

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
sp. z o.o.

PRODUKTY

Krótki i ogólny opis niektórych produktów ubezpieczeniowych.


UBEZP. GRUPOWE

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.UBEZPIECZENIE BI

Czy znasz już ubezpieczenie utraty zysku? Zobacz szczegóły.

ZAKRES USŁUG

Broker jest profesjonalnym doradcą reprezentującym interesy klienta.


ZAUFAJ EKSPERTOM

Broker obserwuje wszelkie zmiany na rynku ubezpieczeń, aby wykorzystać je w interesie klienta
img

Witaj na naszej stronieWielość firm ubezpieczeniowych i dynamika zmian na polskim rynku ubezpieczeń powoduje dezorientacje i uniemożliwia osobom nie będącym fachowcami w branży podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej zakresu i sposobu zawierania umów ochrony ubezpieczeniowej.

Proponujemy obsługę Waszej Firmy przez profesjonalnych brokerów ubezpieczeniowych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez KNF - Komisja Nadzoru Finansowego. Broker nie bierze na siebie ryzyka ubezpieczeniowego, lecz zapewnia łączność pomiędzy wnioskodawcą a ubezpieczycielem. Ma dostęp do rynku ubezpieczeń jako całości, nie będąc związanym z żadnym ubezpieczycielem. Tym różni się od agenta ubezpieczeniowego, który jest związany umową z ubezpieczycielem. Dodatkowym zabezpieczeniem interesów klienta jest obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej brokera z tytułu wykonywania działalności. Korzystanie z usług brokera zmniejsza ryzyko Zarządu Firmy podjęcia niewłaściwej decyzji w sprawie ubezpieczeń. Ryzyko w dużej mierze zostaje przeniesione na brokera.

Kontrakt ubezpieczeniowy zawierany jest pomiędzy 'równymi' sobie partnerami umowy cywilnoprawnej, których 'równość' jest jednak wysoce wątpliwa ponieważ ubezpieczyciel występuje w roli eksperta, a ubezpieczony może posiadać nikłą znajomość tematu.


Posiadacz polisy, może posiadać wiedzę o swoim zakresie działalności, którą powinien znać ubezpieczyciel, lecz ze względu na brak świadomości znaczenia informacji nie zostanie ona udostępniona co stanowić może początek sporu w przypadku zaistnienia roszczenia odszkodowawczego. Na rynkach, na których powstały biura brokerów ubezpieczeniowych, właśnie brokerzy spełniają niezastąpioną rolę jako profesjonalni reprezentanci ubezpieczonego, którzy z powodzeniem zapobiegają ewentualnym nieporozumieniom i sporom będących ich konsekwencją.

 


PEŁNA OFERTA UBEZPIECZENIOWA

Już dzisiaj zadbaj o ochronę swojej firmy. Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu.

Broker Service - Broker Service