W przypadku nawiązania współpracy powierzone zadania wykonujemy z należytą starannością i troską o interesy Państwa podmiotu

 

Współpraca

 

 

CHARAKTERYSTYKA TYPOWEGO ZLECENIA

 

Podjęcie współpracy z profesjonalnym doradcą wydaje się być niezwykle istotnym krokiem w procesie ubezpieczenia Spółki. Decyduje o tym przede wszystkim konieczność fachowego, odpowiadającego potrzebom i możliwościom zaprojektowania zabezpieczenia poszczególnych ryzyk.


ETAP I

Pełnomocnictwo
Pierwszym krokiem do celu jest udzielenie Brokerowi przez Firmę pełnomocnictwa, na podstawie którego Doradca występuje z zapytaniem ofertowym do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, a one są zobligowane na nie odpowiedzieć. Pełnomocnictwo takie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych, jest ono jedynie warunkiem formalnym pozwalającym uzyskać oferty od ubezpieczycieli.

Ocena
Analiza Klienta pod kątem prawidłowego ubezpieczenia:

  • identyfikacja ryzyk,
  • ich ocena,
  • analiza dotychczasowego ubezpieczenia,
  • ocena ogniowa itd.

 

Zapytanie ofertowe lub przetarg
W celu sporządzenia szczegółowego zapytania ofertowego niezbędne są dane ekonomiczne, które klient powinien umieścić w kwestionariuszu stanowiącym załącznik do oferty. Istotne są również informacje dotyczące działalności Firmy. Ważne jest określenie oczekiwań Ubezpieczającego, co pomoże w dostosowaniu konkretnych produktów.

Sprawozdanie
Na podstawie odpowiedzi udzielonej przez wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe sporządzimy sprawozdanie zawierające: opracowanie poszczególnych ofert, ich analizę, porównanie, symulacje oraz nasze propozycje i sugestie dotyczące ubezpieczenia Państwa podmiotu.


ETAP II

Umowa
Jeżeli sprawozdanie zostanie przez Państwa zaakceptowane można przystąpić do drugiego etapu, jakim są prace zmierzające bezpośrednio do ubezpieczenia Firmy. Podstawą rozpoczęcia powyższych prac jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług Brokerskich.

Negocjacje
Broker przystępuje do negocjacji warunków ubezpieczenia z konkretnym Ubezpieczycielem lub Ubezpieczycielami (w zależności od przyjętej strategii). Etap ten kończy podpisanie polis ubezpieczeniowych. Korzystając z usługi Brokera klient nie płaci większej składki niż w przypadku bezpośredniego ubezpieczenia się w towarzystwie ubezpieczeniowym. Przeciwnie – składka ulega zazwyczaj zmniejszeniu, a zakres ochrony niejednokrotnie zostaje poszerzony.


ETAP III

  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Monitoring wykonania i przebiegu umów ubezpieczenia.